Începând cu anul 2017 revista Audit Financiar este publicata trimestrial. Lunile de apariție ale revistei sunt: februarie, mai, august și noiembrie. Am luat această decizie pentru a îmbunătăți calitatea articolelor publicate.

Revista Audit Financiar este editata de Camera Auditorilor Financiari din România începând din anul 2003 și a apărut fără întrerupere pană în prezent. In aceasta perioada revista a dobândit notorietate în rândul profesiei contabile, in general, si al auditorilor financiari în special, precum și în mediul academic. In paginile sale sunt publicate lucrări ale unor autori din lumea științifica și universitara din tara si din străinătate, articole ale unor profesioniști practicieni, precum si ale unor tineri cercetători, ce vizează mai ales teme din domeniile auditului financiar, contabilității, finanțe, management și drept. Începând cu primul număr al anului 2015, revista este editata în versiune bilingva (romana/engleza) și este postata integral, în varianta electronica, pe site-ul revistei.

Articolele pot fi trimise la adresa: audit.financiar@cafr.ro sau revista@cafr.ro.

Detalii în celelalte secțiuni ale site-ului.

Redacția  asigura traduceri numai pentru autorii străini.

ISSN Print: 1583-5812
ISSN Online: 1844-8801

  

  

BAZE DE DATE

Baze de date internationale:

   • EBSCO Publishing
   • ProQuest LLC
   • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
   • Research Papers in Economics (RePEc)
   • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Registre internationale:

 • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • GIF (Global Impact Factor)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus International

Librarii Virtuale

  • Cabell’s Directory of Publishing Opportunities (Business Directories – Economics & Finance)
  • Ulrichsweb Global Serials Directory
  • ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

Ultimele numere publicate