Conform regulilor impuse de bazele de date internationale in care este indexata revista si normelor impuse de editor – Camera Auditorilor Financiari din Romania – toate articolele stiintifice se supun procedurilor de evaluare prealabila de catre redactia revistei, care are dreptul de a admite sau nu un articol in vederea publicarii.

Manuscrisele care indeplinesc conditiile generale de redactare si tehnoredactare (verificate de redactie) vor fi trimise evaluatorilor. Evaluarea articolelor se va face atat din punctul de vedere al continutului, cat si din punctul de vedere al formei de prezentare a manuscrisului.

Din punct de vedere al continutului, se apreciaza:

  • originalitatea, actualitatea, importanta si incadrarea in aria tematica a subiectului propus;
  • calitatea metodologiei de cercetare utilizate;
  • modul de structurare a materialului, claritatea si consistenta prezentarii şi argumentarii;
  • corectitudinea utilizarii si interpretarii notiunilor cu care se opereaza;
  • relevanta surselor bibliografice utilizate;
  • contributia reala adusa cercetarii in domeniul abordat, aplicabilitatea solutiilor propuse.

Din punct de vedere al formei, evaluarea tine seama de prevederile prezentate la secțiunea Redactare, analizand eventualele neconcordante, omisiuni sau neregularitati.

După verificarea de rigoare în redactie asupra respectarii normelor tehnice prezentate mai sus, articolul se trimite spre evaluare in modalitatea „double-blind-review”. Autorii nu cunosc identitatea evaluatorilor si nici invers. Toti evaluatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea cu privire la manuscrisele prezentate si la datele asociate si sa nu le redistribuie.

Aprecierile posibile ale referentilor externi cu privire la un articol sunt:

  1. acceptare;
  2. acceptare cu revizuire;
  3. respingere.

Autorul va fi informat cu privire la rezultatul procesului de evaluare.

În cazul 2 observatiile si recomandarile se comunica autorului in vederea revizuirii articolului. Observatiile si sugestiile sunt inscrise in josul fisei de evaluare la rubrica „Recomandari”. De asemenea, pot fi facute observatii si electronic, marcate cu literă colorată distinct, pe textul articolului. Un model al fisei de evaluare este disponibil aici.

Dupa analiza manuscrisului de catre evaluatorii externi, autorii sunt responsabili pentru corectarea greselilor semnalate. Echipa redactională nu isi asuma raspunderea pentru erorile de text aparute in revista, dacă autorii nu operează corecturi. După acceptarea formei finale, articolul este preluat de redactie si este supus operatiilor tehnice de corectura si tehnoredactare in vederea publicarii.