Misiunea revistei este de a sprijini eforturile Camerei Auditorilor Financiari din Romania indreptate spre ridicarea calitatii profesionale a membrilor sai la nivelul standardelor internationale si al normelor europene in domeniu, pentru afirmarea prestigiului acestei profesii in tara si pe plan international. Deopotriva, revista reprezinta un suport de stimulare si afirmare a cercetarii stiintifice si academice din domeniul auditului financiar.