Revista Audit Financiar este deschisa dialogului de idei si opinii la nivel national si international, facilitarii circulatiei rezultatelor cercetarilor stiintifice si a schimbului de informaţii intre universitati, in mediul academic si in cel al practicii profesionale. Articolele publicate se pot incadra in urmatoarele arii tematice, fara a se limita la acestea:

 • Audit financiar extern si intern. Standarde profesionale si etice. Asigurarea calitatii, independentei si transparentei profesiei. Auditul sistemelor informationale. Reglementari nationale, europene si internationale in domeniu. Suportul informatic al activitatii de audit;
 • Evolutii interne si internationale, practici si expertize în organizarea si managementul profesiei de auditor financiar;
 • Contabilitate si informatica de gestiune. Raportari financiare. Reglementari nationale, europene si internationale in domeniu;
 • Guvernanta corporativa;
 • Finante. Analiza financiara. Raportul fiscalitate/contabilitate/audit;
 • Educatia in domeniul contabilitatii;
 • Contabilitate manageriala si control de gestiune;
 • Contabilitatea institutiilor publice;
 • Managementul riscurilor;
 • Raportare socială si de mediu. Raportare integrata;
 • Istoria contabilitatii. Factorii ce determina schimbarea in contabilitate;
 • Activitatea organismului profesional – Camera Auditorilor Financiari din Romania – in sprijinul membrilor si al auditorilor stagiari.