Revista Audit Financiar incurajeaza depunerea de manuscrise originale bazate pe cercetare, apte de a aduce o contributie semnificativa la dezvoltarea profesiei de auditor financiar si la intelegerea activitatii de contabilitate si audit. Manuscrisele care nu intra in aceste orientari editoriale pot fi refuzate de catre redactie.

 Articolele trebuie sa respecte urmatoarele norme de ordin general:

 Autorii romani trebuie sa prezinte articolele in limbile romana si engleza;

 • In cazul in care articolul este redactat de un autor din strainatate, se accepta prezentarea sa numai in limba engleza, traducerea in limba romana urmand a se efectua in cadrul procesului de editare;
 • Articolele trebuie sa se incadreze in aria tematica prezentata in sectiunea Tematica;
 • Continutul articolelor trebuie sa aiba intre 5 si 20 de pagini, calculat pentru o medie de 2.000 caractere grafice cu spatii pe pagina (masurate în Aplicatia Microsoft™ Word);
 • Fiecare versiune a articolului trebuie sa obtina o proportie de originalitate de cel putin 90% in cadrul verificarii antiplagiat;
 • Versiunea in limba engleza a fiecarui articol trebuie sa fie corecta;
 • Pentru versiunea in limba romana, din punct de vedere lingvistic (ortografic, ortoepic si de punctuatie) se aplica normele aprobate de Academia Romana, conform DOOM2;
 • Autorii care trimit articole pentru a fi publicate garanteaza ca lucrarea lor nu incalca in nicio forma drepturile de proprietate intelectuala.

 Revista „Audit Financiar” va accepta si manuscrise bazate pe prezentari facute la conferintele organizate sau sponsorizate de aceasta sau de catre CAFR, precum si de la o serie de manifestari stiintifice al căror subiect este considerat a se inscrie in aria tematica a revistei.

 Manuscrisele se transmit la redacţie prin e-mail la adresa audit.financiar@cafr.ro sau revista@cafr.ro in regim continuu. Pentru redactarea manuscriselor, care trebuie sa contină in mod obligatoriu semne diacritice (în cazul articolelor in limba romana), se recomanda folosirea procesorului de texte Microsoft WORD, ca si a altor componente din pachetul Microsoft Office. Pentru a avea acces la diacriticele limbii romane (ă, â, î, ş, ţ) se recomanda utilizarea fontului Times New Roman din garnitura de fonturi extinsa. Se va lucra cu corp de bază de minim 12 pt. Atentie! Atat textul, cat si tabelele si graficele se realizează alb-negru.

Structura articolului:

 1. Titlu;
 2. Autori;
 3. Rezumat;
 4. Cuvinte cheie;
 5. Clasificare JEL (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php);
 6. Continut;
 7. Referinte bibliografice (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm).

Continutul articolului trebuie sa includa urmatoarele sectiuni:

 • Introducere;
 • Revizuire a literaturii de specialitate;
 • Metodologie de cercetare;
 • Rezultate si discutii;
 • Concluzii;
 • Recunoastere.

 Continutul fiecareia dintre aceste sectiuni este detaliat in Macheta de document existenta pe site.

Tabelele si graficele trebuie elaborate in alb-negru, cu maximum 6 nuante de gri. Pentru usurarea tehnoredactarii este recomandat ca graficele sau figurile redactate in alte programe (de ex. Microsoft Excel) sa fie anexate si in forma lor separata de text, impreuna cu tabelul de date pe baza caruia au fost construite, in aplicatia in care au fost concepute.

In cazul diagramelor care reprezinta variatii calitative, pe axele de coordonate (la capete si in afara desenului) se vor indica doar simbolurile marimilor in cauza; in schimb, in cazul diagramelor cantitative, axele de coordonate vor cuprinde si unitatile de masura corespunzatoare marimilor ce variaza. Figurile (diagramele) trebuie sa aiba denumire si un identificator (de ex: fig. 4), la care se face trimitere in textul articolului.

In ceea ce priveste materialul tabelar, se va evita ca acesta sa depaseasca in latime formatul paginii de text a revistei. Tabelele trebuie sa aiba o prezentare unitara, fiecare tabel sa fie numerotat (sa aiba un identificator) si sa aiba un titlu (o denumire). Identificatorul si denumirea se scriu drept si centrat deasupra tabelului. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept: Tabelul nr. X. In cazul tabelelor care cuprind note, acestea se vor scrie imediat dupa tabel.

Atat la materialul ilustrativ, cat si la materialul tabelar este obligatorie inscrierea sursei imediat sub materialul respectiv sau cu trimitere in subsolul paginii.

Pentru redactarea bibliografiei se va folosi stilul Harvard. Se recomanda ca bibliografia sa cuprindă cat mai multe titluri, din care cel puţin 2-3 autori straini. Nu sunt incurajate autocitarile.